Akademijica za Predškolarce

ZA NAJMLAĐE

U našem plesnom klubu posebnu pažnju posvećujemo onim najmlađima i za njih imamo spremne časove plesa gde će oni kroz zabavu, smeh i igru savladati neke osnovne elemente plesa, bontona i društvene komunikacije.

Časovi su namenjeni deci predškolskog uzrasta (3-5 godina), a programom su obuhvaćene plesne i ritmičke vežbe, kao i osnove klasičnih i modernih plesova.

Ples kao univerzalni sport ima uticaja na pravilno držanje, hod i celokupan fizički razvoj dece i odraslih, zbog čega je veoma bitno da se od malih nogu krene sa radom na pravi način.