Jelena Mihajlović – Lilly

Pk Swing - Jelena MIhajlović

 

Pored toga što je bila učenica Srednje muzičke škole u Nišu i što je trenutno student na Filozofskom fakultetu u Nišu, smer anglistika, Jelana je prvenstveno plesač. Kao član porodice koja se dugim nizom godina bavi plesom, njena budućnost je oduvek bila sasvim izvesna.

Od 2004. godine, Jelena radi na svojoj karijeri. Danas možemo da tvrdimo i na papiru pokažemo kako se ta ista karijera zasiva na ogromnom broju nagrada, od kojih se čak njih trideset sadrži od osvojenog prvog, drugog ili trećeg mesta. U tome joj je pomogao i njen partner, Dušan Stojiljković, sa kojim je i osvojila ovaj neverovatan broj nagrada, a Dušan je zapravo i osoba sa kojom se upustila u Latino-američke i Standardne plesove na početku. Već deset godina, koliko i traje njihovo partnerstvo, oni su pokazali kako Latino-američki plesovi, Standard pesovi, Latin Show i Argentinski Tango zapravo treba da izgleda, što se dogodilo kako na domaćim tako i na međunarodnim teritorijama.

Sledeći korak u njenoj plesačkoj karijeri je članstvo u prvom sastavu Hip-hop formacije Continuum. Zajedno sa ovim timom, Jelena osvaja titulu šamiona i vice-šampiona države u narednim godinama. Činjenica koja dokazuje da svaki potez koji Jelena napravi jednostavno mora da bude primećen na nivou sveta, je učešće Continuum-a na sledeća tri svetska prvenstva koja su se odigrala u Gracu, u Bohumu i na kraju – u Kopenhagenu, gde su osvojili deseto mesto.

Svoj očigledan talenat Jelena je pokazala u šouu „Ja Imam Talenat“, koji je široko propraćen. Prvi put je učestvovala 2011 godine, sa Swing-ovom plesnom šou grupom, a godinu dana kasnije pojavila se upravo sa Continuum-om, kada su i osvojili peto mesto.

Ne postoji veliki broj mladih plesača koji bi mogli da se pohvale Jeleninom biografijom koja opisuje jednog obrazovanog i školovanog plesača. Zahvaljujući njenom angažovanju, posetila je veliki broj seminara kako bi naučila više o različitim plesnim stilovima – učila je od priznatih imena u svetu plesa kao što su Matej Krajcer (Latino Američki), Tashan Muir (Hip-Hop) i Aleksandar Josipović (Moderan Balet, Contemporary, Jazz Balett). Kao dokaz o njenom plesačkom obrazovanju, tu je sertifikat Nacionalne Fondacije za igru, koji je dobila nakon završenog Prvog Majstorskog Kursa za Usavršavanje Plesnih Pedagoga u Radu sa Adolescentima i Odraslima.

Poslednji Jelenin poduhvat je osnivanje i vođenje plesne sekcije Kabare, zajedno sa još jednim instruktorom, Danicom Ničić. Ukoliko pogledamo na prethodne projekte, možemo izvesno da očekujemo još jedan uspeh.